Aðalfundur Arkitektafélags Íslands verður haldinn í Iðnó miðvikudaginn 22. febrúar 2017, kl. 16:00 – 18:00. Stjórn félagsins lýsir eftir framboðum til trúnaðarstarfa sem kjósa skal um á fundinum. Til fundarins verður svo boðað með dagskrá í síðasta lagi 8. febrúar. Þá verður tilkynnt um framboð til trúnaðarstarfa og tillögur um lagabreytingar en hvort tveggja þarf að hafa borist stjórn fyrir 7. febrúar en hægt er að senda tilkynningar um framboð eða tillögur um lagabreytingar á ai@ai.is og astarut@ai.is eða senda til Arkitektafélagsins, Aðalstræti 2, 101 Reykjavík.

Kjósa skal í eftirtalin trúnaðarstörf á aðalfundi AÍ.

 • Stjórn
 • Skoðunarmenn
 • Markaðsnefnd
 • Samkeppnisnefnd
 • Laganefnd
 • Menntamálanefnd
 • Kjaranefnd
 • Dagskrárnefnd
 • Orðanefnd
 • Siðanefnd
 • Stjórn Minningarsjóðs Guðjóns Samúelssonar

 

Reikningar félagsins fyrir almanaksárið 2016 verða tilbúnir fyrir mánaðarmót janúar og febrúar og munu liggja frammi á skrifstofu félagsins frá og með 15. febrúar eins og lög félagsins gera ráð fyrir.

 

Í lögum félagsins segir svo um aðalfundi:

AÐALFUNDUR, AUKAAÐALFUNDUR OG FÉLAGSFUNDIR

 1. gr.

Aðalfund skal halda fyrir lok febrúar ár hvert.  Fjórum vikum fyrir aðalfund lýsir félagsstjórn skriflega meðal félagsmanna eftir framboði til þeirra trúnaðarstarfa sem kjósa skal um á fundinum.  Til aðalfundar skal síðan boða skriflega með 14 daga fyrirvara. Með fundarboði skal fylgja, ef fram hafa komið, framboð til kosninga og tillögur um lagabreytingar. Aðalfundur er löglegur, ef löglega er til hans boðað.

 1. gr.

Aðalfundur hefur æðsta vald í öllum málefnum félagsins.  Aðalfundi stýrir kjörinn fundarstjóri.  Hann athugar í fundarbyrjun, hvort löglega hafi verið til fundarins boðað og lýsir því síðan yfir hvort svo sé.  Einnig skal kosinn ritari fundarins.

Á aðalfundi skulu tekin fyrir þessi mál:

 1. Skýrslur stjórnar og nefnda.
 2. Endurskoðaðir reikningar félagsins.
 3. Ávöxtun sjóða.
 4. Kosningar:
  a)  Kosning stjórnar, sbr. 12. gr.
  b)  Kosning tveggja endurskoðenda og eins til vara.
  c)  Kosning í nefndir, sbr. 15.gr.  Kosið skal sérstaklega um formenn þeirra.
  d)  Kosning fulltrúa í stjórn Minningarsjóðs Guðjóns Samúelssonar.
  e)  Kosning annarra fulltrúa í samtök og ráð sem félagið er aðili að.
 5. Árgjald og rekstraráætlun sbr. 18. gr.
 6. Önnur mál, er upp kunna að vera borin.
  Atkvæðisrétt hafa allir viðstaddir fullgildir félagsmenn, sbr. þó 23. gr.
  Fundargerð aðalfundar, undirrituð af fundarstjóra og ritara, skal liggja fyrir innan tveggja vikna frá aðalfundi og skal hún borin undir fyrsta almenna félagsfund þar á eftir.
 7. gr.

Lögum félagsins má ekki breyta nema á aðalfundi enda séu 2/3 fundarmanna a.m.k. samþykkir breytingunni.

(Sett á vef 10. janúar 2017)