26/8/10 komu  fram  þær upplýsingar  í  Viðskiptablaðinu  að glerhjúpur (tónlistarhússins) HÖRPU  kostaði  3.2 milljarða  króna  eða  sem  samsvarar  150  meðalíbúðum  á höfuðborgar-svæðinu.  Ekki  hefur  mátt segja  frá  þessu  fyrr  en  nú  nýlega  af  einhverjum  ástæðum.

Ekki  hefur  heldur  fengist  skýring  á  því  hvers  vegna  haldið  var áfram  fram  í  ágúst  að byggja  gallaða  suðurvegginn,  þótt  vitað  væri  um  gallana  snemma   í  vor.  Engin  útlistun  hefur  komið  nákvæmlega  á  því hvernig  kosnaðurinn  dreifist :  s.s.  á  ÍAV,  Kínverja  og  kreppu-hrjáðra  íslenska  skattborgara  sem  hljóta  þurfa  a.m.k.  borga  afleiddan  kostnað.

Fyrir  skömmu   var (menningarhúsið)  HOF  vígt  og  upplýst  var  að  kostnaðurinn  væri  3.5 milljarðar.  Það  er athygisvert   að  það  skilur  ekki  nema  300 þúsundir  á  milli að  hægt  væri  að  byggja   nýtt  Hof fyrir  glerhjúps-milljarðana.  Kollegi   benti  mér  á  að  ekki  mætti  gleyma  kostnaðnum,  sem  ætla  mætti  20-25%,  við  8000 teikningar  glerstássins  en  þá  færi  hjúpuri nn  vætanlega   vel  fram  úr Hofi  í  verði .  Verð  á  fermetra   í  Hofi  er  um  500.000 kr.* og  þykir  dýrt en  hvað  má  þá  segja   um  uppreiknað  verð  á  Hörpu  sem  er  um  1  milljón á  fm.** Reikningsglöggur   kollegi  segir  að  Hof  verði  aðeins  um  1/9 af væntanlegum  kostnaði  Hörpu.  Sami  kollegi  hefur  áætlað  að  fyrir  þrefaldan  Hofskostnað  hefði  mátt  byggja  mjög  glæsilegt  tónlistarhús  í  Reykjavík; þ.e.s. að  öllu  20  milljarða  glerstássins  og fjármálarugli slepptu.

Það  er  ánæjulegt  að  geta  þess  í  atvinnuleysinu  að  að  Hofi  komu  aðallega  Íslendingar: íslenskir   arkitektar,  hönnuðir,  iðnaðarmenn,  tæknimenn  o.fl.  Sama  verður  ekki  sagt  um  Hörpu

þar  sem  af  1200 starfsmönnum  hafa  verið  einungis  um 250 Íslendingar  en  950  útlendingar.  Það  er skelfilegt  að  Harpa  skuli  aðallega  skapa   atvinnu  fyrir  útlendinga  í  atvinnuleysinu  og  spæni  upp  dýrmætan   gjaldeyri   úr  gjaldeyrissjóði  landsmanna.

Arkitektum  HOFS  er hér  óskað til hamingju  með  vel  heppnað  verk.  Það ríkir almenn ánægja  Norðanmanna  með  gæði  hússins  á allan hátt.

Hringlaga  klettur  (klettaborg)  spettur  upp  úr  jörðinni,  í  flatlendu  umhverfinu.  Einföld  sterk  hugmynd  (án prjáls)  sem  kallast  á  við  klettaborgir (álfaborgir) Norðurlands.  Steinaþyrpingin hringlaga  í  Stonehenge  kemur  líka  upp  í  hugann.

*(7.500 fm. Heildarverð 3.5 milljarðar)

**(29.000 fm. Kostnaður yfir 30 milljarðar.)

Góð kveðja -Örnólfur Hall-