saudarkrokur

 

Hönnunarútboð vegna hönnunar nýrrar skrifstofubyggingar fyrir Byggðastofnun á Sauðárkróki

Útboð NR. 20481

 

Framkvæmdasýsla ríkisins (FSR), f.h. Byggðastofnunar, hér eftir nefndur verkkaupi, auglýsir eftir hönnuðum til að taka þátt í hönnunarútboði vegna nýs skrifstofuhúsnæðis Byggðastofnunar á Sauðárkróki. Hér er um að ræða hönnunarútboð þar sem þátttakendur verða valdir með tilliti til hæfni, reynslu að hönnun mannvirkis og lóðar. Leitað er að hönnunarteymi, sem getur tekið að sér að hanna skrifstofubygginguna, samkvæmt kröfu og þarfalýsingu sem er hluti af útboðsgögnum.

 

Útboðsgögnum þessum er ætlað að kynna umfang hönnunarútboðsins, tímaáætlun og kröfur til bjóðenda. Í hönnunarútboðinu verður viðhaft tveggja umslaga kerfi, þar sem annars vegar verða gefin stig fyrir hæfni og reynslu og hins vegar fyrir verðtilboð. Gert er ráð fyrir að vægi þessara tveggja þátta verði 60% hæfni og 40% verð. Að loknu útboði verður samið við eitt hönnunarteymi.

 

Allur kostnaður við þátttöku í þessu hönnunarútboði er á kostnað og ábyrgð þátttakenda. Verkkaupi áskilur sér rétt til að víkja í einhverjum atriðum frá ákvæðum hönnunarútboðsgagna. Hér er átt við að upp getur komið nauðsyn á minni háttar aðlögun eða þróun, en grunnforsendum og hugmyndafræði verður ekki breytt.

Byggðastofnun hefur valið lóð á Sauðarkróki fyrir bygginguna, Sauðármýri 2. Deiliskipulag er til fyrir lóðina og er samþykkt deiliskipulag hluti af skilyrðum hönnunarútboðsins. Deiliskipulag er fylgiskjal kröfu og þarfalýsingu. Fyrirhugað er að byggingin verði um 900 fermetrar. Tímaáætlun frumathugunar gerir ráð fyrir 6 mánuðum í fullnaðarhönnun til útboðs.

Útboðsgögnin verða aðgengilega á heimasíðu ríkiskaupa www.ríkiskaup.is, þriðjudaginn 20. desember 2016.

 

Fyrirspurnir varðandi útboð nr. 20481 skulu sendar á netfangið utbod@rikiskaup.is eigi síðar en 3. janúar 2017, kl. 14:00. Fyrirspurnin skal merkt: “Útboðsfulltrúi Ríkiskaupa”, útboð nr. 20481. Fyrirspurnir og svör við þeim, ásamt hugsanlegum breytingum á útboðsgögnum, verða einungis birt á vefsíðu Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is, eigi síðar en 6. janúar 2017.

 

Þeir sem hafa áhuga á að taka þátt í hönnunarútboði þessu skulu leggja fram þátttökutilkynningu og öll önnur umbeðin gögn samkvæmt leiðbeiningu í útboðsgögnum, í lokuðu umslagi til Ríkiskaupa að Borgartúni 7C, Reykjavík, þannig merktu:

 

Ríkiskaup

Útboð nr.20481

BYGGÐASTOFNUN – ÚTBOÐ

Nafn ábyrgðaraðila umsóknar

 

Umsóknum skal skila til Ríkiskaupa fyrir kl. 10:00, þriðjudaginn 10. Janúar 2017.

 

 

(Sett á vef 21. des 2016)