Námskeið á vegum Endurmenntunar Háskóla Íslands um sálfræðileg áhrif umhverfis og bygginga á líðan fólks. Námskeiðið fer fram þriðjudaginn 26. maí kl. 9:00 – 12:30. Félagsmenn AÍ fá 15% afslátta af námskeiðsgjöldum.

Á námskeiðinu verður rætt um áhrif náttúru og byggðs umhverfis á líðan fólks og hvernig megi bæta gæði umhverfis og þannig stuðla að vellíðan og bættri heilsu. Námskeiðið er ætlað hönnuðum sem vilja auka þekkingu sína á því hvernig megi hanna manngert umhverfi sem eykur vellíðan og heilsu fólks.

Á námskeiðinu verður lögð áhersla á að kynna, skoða og ræða áhrif náttúru og byggðs umhverfis á andlega, líkamlega og félagslega líðan fólks út frá umhverfissálfræði. Umhverfissálfræði er víðfeðm og mjög rísandi grein innan sálfræðinnar. Hún hefur ótalmarga snertifleti og hefur því nýst afar vel í þverfaglegri vinnu af ýmsu tagi.

Tilgangur námskeiðsins er að vekja fólk til umhugsunar um mikilvægi sálrænna áhrifa umhverfisins í hinu daglega amstri og sýna hvernig nýta megi þá þekkingu sem skapast hefur innan umhverfissálfræði á síðustu áratugum, til sköpunar á manneskjulegu og hagstæðu umhverfi sem skilar sé í aukinni vellíðan og bættri heilsu þeirra sem þar dvelja.

Lögð verður áhersla á umræður og skoðanaskipti, og leitast verður eftir fremsta megni að ræða málin út frá íslenskum veruleika.

Á námskeiðinu er fjallað um:

• Samspil umhverfis, streitu og sálfræðilegrar endurheimtar.
• Sálræn áhrif byggðs umhverfis; umlyking og fjölbreytileiki, mælikvarði og hlutföll, menning og staðarandi.
• Sálræn áhrif náttúru og grænna svæða.

Ávinningur þinn:

• Aukinn skilningur og vitund um sálfræðileg áhrif umhverfis og samspil fólks og umhverfis.
• Aukinn skilningur á af hverju mikilvægt er að huga með markvissari hætti að sálfræðilegum áhrifum umhverfis þegar kemur að skipulagi og hönnun umhverfis.
• Aukin þekking á hvað má gera til að auka sálræn gæði umhverfis.

Fyrir hverja:

Námskeiðið er ætlað hönnuðum sem vilja auka þekkingu sína á því hvernig megi hanna manngert umhverfi sem eykur vellíðan og heilsu þeirra sem þar dvelja. Þá nýtist námskeiðið öllum þeim sem áhuga hafa á sálfræðilegu samspili fólks og umhverfis og vilja kynna sér umhverfissálfræði betur.

Kennsla:

Páll Jakob Líndal er með doktorspróf í umhverfissálfræði frá Háskólanum í Sydney. Hann er sérfræðingur í mati á sálfræðilegum áhrifum umhverfis á heilsu og vellíðan, hvort sem um er að ræða náttúru eða byggt umhverfi. Páll hefur áralanga reynslu af skipulagsmálum og verkefnum er snúa að verndun byggingararfsins. Þá vinnur Páll að umhverfissálfræðilegum rannsóknum í Háskólanum í Reykjavík og er aðjúnkt við Sálfræðideild Háskóla Íslands. Páll er einn eigenda TGJ – hönnun • ráðgjöf • rannsóknir og PRS Ráðgjafar.

Skráning og frekari upplýsingar