Þjóðminjasafn Íslands auglýsir lausa stöðu verkefnastjóra húsasafns. Helstu verkefni verkefnastjóra tengjast viðgerðum og viðhaldi á húsum í húsasafni Þjóðminjasafns, s.s. áætlunargerð, samningsgerð, öryggismál, samstarf við rekstraraðila, fræðsla, þátttaka í rannsóknarvinnu, skýrslugerð og eftirliti með viðhaldsframkvæmdum. Verkefnin eru unnin í samstarfi við sviðsstjóra húsasafns, sem stýrir málaflokknum sem heyrir undir þjóðminjavörð.

Ábyrgð og verksvið

Fagleg ábyrgð og verkstjórn verkefna tengd sögulegum húsum Þjóðminjasafns Íslands. Ábyrgð á að áherslur og forgangsröðun verkefna samrýmist stefnu Þjóðminjasafns Íslands og fjárhagsramma. Samskipti við iðnaðarmenn, samstarfsaðila og stofnanir.

Menntunar- og hæfniskröfur

  • Háskólapróf sem nýtist í starfi, æskilegt að það sé á sviði byggingalistar.
  • Reynsla af skipulagningu og verkstjórn verkefna í byggingariðnaði.
  • Þekking á íslenskum byggingararfi nauðsynleg, en þekking á torfhúsum og viðhaldi þeirra góður kostur.
  • Reynsla af rannsóknarstörfum og skýrslugerð æskileg.
  • Lipurð í mannlegum samskiptum og jákvætt viðmót.
  • Frumkvæði og sjálfstæði í starfi og öguð vinnubrögð.
  • Góð tölvukunnátta: s.s. Office Windows, Photoshop eða álíka, og teikniforritum.
  • Gott vald á íslensku og ensku og/eða norðurlandatungumáli, bæði í rituðu og töluðu máli.
  • Starfinu fylgja talsverð ferðalög um landið og er bílpróf nauðsynlegt.

Ráðningarkjör

Um er að ræða fullt starf og er ráðning tímabundin til 12 mánaða til að byrja með. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsóknafrestur

Umsóknarfrestur er til og með 5. mars 2018. Umsókn um starfið þarf að fylgja ferilskrá með greinargóðum upplýsingum um störf umsækjenda og menntun, nöfnum a.m.k. tveggja meðmælenda ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni í starfið.

Smelltu hér til að sækja um starfið

Við ráðningar í störf er tekið mið af jafnréttisáætlun stofnunarinnar. Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur L. Hafsteinsson sviðsstjóri húsasafns (gudmundur.luther@thjodminjasafn.is) og Hildur Halldórsdóttir starfsmannastjóri (hildur.halldorsdottir@thjodminjasafn.is), s. 5302200.

Þjóðminjasafn Íslands er vísinda- og þjónustustofnun og höfuðsafn á sviði menningarminja og rannsókna á menningarsögulegum minjum í landinu. Hlutverk þess er að auka og miðla þekkingu á menningararfi íslensku þjóðarinnar. Þjóðminjasafn Íslands starfar á grundvelli safnalaga nr. 141/2011, lögum um Þjóðminjasafn Íslands nr. 140/2011 og lögum um menningarminjar nr. 80/2012.