althingisreitur

Arkitektar Studio Granda hlutu fyrstu verðlaun í hönnunarsamkeppni um nýbyggingu á Alþingisreit en tilkynnt var um niðurstöður dómnefndar 17. desember 2016. Alls bárust 22 tillögur í samkeppnina.

Viðfangsefni þessarar samkeppni er í senn afar margþætt og vandasamt úrlausnar. Dómnefnd er sammála um að innsendar tillögur hafi verið frumlegar og fjölbreyttar í því að skilgreina mismunandi kosti til úrlausnar þessa flókna verkefnis. Aðdáunarvert er að margar djarfar hugmyndir birtast í tillögunum þótt þær hafi ekki allar komið til álita til verðlauna eða innkaupa. Þessi ríkulega hugmyndavinna tillöguhöfunda gerði störf dómnefndar markvissari en ella og auðveldaði val milli mismunandi lausna. Í hönnunarsamkeppni þar sem taka þarf tillit til sögulegs samhengis jafnframt því að leysa kröfur um sveigjanleika og flókin innbyrðis tengsl innan og milli bygginga verður vart til þess ætlast að ein tillaga leysi fullkomlega öll þau úrlausnarefni sem fram koma í keppnislýsingu og áhersluatriðum dómnefndar. Því var það gleðiefni að margar tillögur leystu á áhugaverðan og ólíkan hátt mörg mikilvægustu álitamál keppninnar.

Sú tillaga sem dómnefnd er einhuga um að velja til 1. verðlauna felur í sér sannfærandi og listræna heildarlausn á þeim húsnæðis- og skipulagsmálum Alþingis sem aðkallandi er að hrinda í framkvæmd. Jafnframt sýnir hún fram á dýrmæta möguleika til framtíðarþróunar á húsakosti þingsins. Höfundar leitast við að tengja nýbygginguna við sögu Alþingis og þróun byggðar í Kvosinni allt frá landnámsöld. Minjar um upphaf byggðar og minni úr seinni tíma byggingarsögu Reykjavíkur eru dregin fram og mynda samþætta heild með nýrri byggingarlist sem ber samtíð sinni vitni af hógværð og tillitssemi við nánasta umhverfi. Höfundar leggja áherslu á að styrkja og fegra þau borgarrými sem fyrir eru við jaðra reitsins fremur en að skapa ný inn á miðju hans. Tengsl samtíðar við atburði fyrri alda eru viðfangsefni myndlistarverks við aðalinngang og þau endurspeglast jafnframt í hugmynd um lagskipta steinklæðingu á ytra borði aðalbyggingar. Innra skipulag allra hæða er vel leyst og öll vinnurými njóta dagsbirtu og beinnar útloftunar í annars samþjappaðri byggingu. Hringgangur innan hverrar hæðar umhverfis ljósgeil í miðju býður upp á margbreytileg sjóntengsl og sveigjanleika í nýtingu. Í heild er tillagan verðugur merkisberi framsækinnar og vandaðrar byggingarlistar fyrir Alþingi á 21. öldinni á líkan hátt og Alþingishúsið við Austurvöll var tákn nýrra tíma í listhugsun og verkmenningu á 19. öld.

 

Arkitektar að nýbyggingu á Alþingisreit eru Margrét Harðardóttir og Steve Christer, Studio Granda.

Sýning á öllum tillögum sem bárust verður opin á 1. hæð Landssímahúss (gengið inn frá Austurvelli) á virkum dögum milli klukkan 16–18 fram að áramótum.

 

(Sett á vef 19. des. 2016)